23 de jul. 2013

Programació cursos Formació CIFO, setembre-desembre 2013

Nova programació de l’oferta formativa dell període setembre - desembre 2013 als Centres d'Innovació i Formació Ocupacional (CIFO), segons informa el SOC.

L'activitat formativa dels CIFO es basa en la impartició d'accions de formació per a l'ocupació i ofereix formació teòrica i pràctica. Poden participar en els cursos les persones en situació de desocupació o en actiu inscrites a les oficines de treball del SOC.


Detall programació al CIFO de Salt (Font: SOC)
Aquesta és la programació exclusiva al CIFO de SALT (recomanem però que consulteu la resta de cursos disponibles de tots els centres): 

 • Àrea indústries alimentàries
 1. Carnisseria i elaboració de productes carnis 270h.
 2. Pastisseria i confiteria: seguretat i higiene i emmagatzematge 130h.
 3. Anàlisi química: qualitat en el laboratori 140h.
 4. Assajos microbiològics i biotecnològics 170h.
 • Suport empreses sector alimentari i PIME de Girona
 1. Muntador/a d'estructures mètàl·liques: operacions bàsiques de soldadura i tall 230h
 2. Operacions auxiliars de fabricació mecànica 260h
 3. Muntatge i manteniment dd'instal·lacions d'automatismes en vivendes i petita indústria 250h
 • Competències Transversals
 1. Docència de la formació professional per l’ocupació: Programar, impartir, tutoritzar i avaluar accions formatives 240h.
 2. Creació i gestió de microempreses 260h


Cal adreçar-se directament als CIFO per ampliar tota la informació dels cursos (horaris, inscripció...).

Llistat de centres CIFO
 1. CIFO La Violeta (Barcelona) Tel. 93 254 17 00
 2. CIFO L'Hospitalet de Llobregat Tel. 93 260 31 20
 3. CIFO Sabadell Tel.: 93 736 29 10
 4. CIFO Sant Feliu de Llobregat Tel. 93 685 77 90
 5. CIFO Santa Coloma de Gramanet Tel. 93 466 58 30
 6. CIFO Lleida Tel. 973 72 76 20
 7. CIFO Salt (Girona) Tel. 972 40 55 70
 8. CIFO Tarragona Tel. 977 25 15 66
Descarregar llistat complet de cursos disponibles en PDF AQUÍ 

12 de jul. 2013

Programa ACREDITA'T, juliol 2013

Acredita't és un programa de la Generalitat de Catalunya per poder obtenir una certificació mitjançant l'experiència laboral i els cursos de formació no formal que s'hagin realitzat. El període de preinscripció és del 17 al 24 de juliol de 2013.

Si tens 3 anys d'experiència i/o 300 hores de formació en un àmbit professional, tens la nacionalitat espanyola, més de 20 anys d'edat i estàs interessat/da en obtenir un certificat oficial pots acreditar les teves competències professionals.


DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA
El procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides mitjançant l'experiència laboral o vies no formals de formació permet a les persones que hi participen d'aconseguir una certificació que els pot servir per arribar a obtenir un certificat de professionalitat, un títol de formació professional o totes dues coses. En definitiva, aquest procediment permet demostrar que la persona capacitada per desenvolupar una activitat professional en la qual ja té experiència pugui aconseguir una acreditació oficial.

Moltes persones han adquirit les seves competències professionals en el lloc de treball, mitjançant la pràctica, l'experiència professional i vies no formals de formació. Per tant, són persones que tenen les competències, però no l'acreditació oficial. Aquest procediment permet a les persones que hi participen aconseguir una certificació que els pot servir per arribar a obtenir un certificat de professionalitat, un títol de formació professional o totes dues coses i facilita, d'aquesta manera, la seva integració laboral, la promoció professional i el reconeixement social. En aquesta convocatòria el nombre màxim de persones que s'admetran és de 1.712.

MÉS INFORMACIÓ I REQUISITS
Consulteu el web del programa Acredita't www.gencat.cat/acreditat. Trobareu: 
 1. Informació i orientació general  
 2. Què és l'acreditació
 3. Requisits de participació  
 4. Àmbits professionals  
 5. Centres  
 6. Calendari  
 7. Participació a l'Acredita't  
 8. Glossari   
 9. Què suposa obtenir un certificat d'acreditació  

PREINSCRIPCIÓ DEL PROCÉS
La preinscripció en aquest procés es duen a terme de forma telemàtica mitjançant la Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la Generalitat de Catalunya: www.gencat.cat/acreditat.

Abans d'iniciar el tràmit és important obtenir la informació i l'orientació necessària per porta-lo a terme correctament. Els PUNTS D'INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ informen de les fases del procediment, els requisits d’accés, els drets i obligacions de les candidatures, i les acreditacions oficials que es poden obtenir. En aquests punts també es pot demanar ajuda per formalitzar la sol·licitud i el currículum. 

IMPORTANT
Per poder participar en el procediment, les persones que al·leguen experiència laboral hauran de presentar l’informe de vida laboral. Aquest informe es pot tramitar:
 • Per Internet a la Seu Electrònica de la Seguretat Social (Serveis en línia, Ciutadans, Informe de Vida Laboral),
 • Per telèfon, al número 901 50 20 50
 • Presencialment, a una oficina de la Seguretat Social, previ sol·licitar cita prèvia per Internet o al telèfon 901 10 65 70.

Atès que el certificat s'envia per correu ordinari, cal demanar-lo amb prou antelació per poder participar en el procediment durant el termini establert.
___________________________
Font informació notícia: www.gencat.cat