19 de des. 2016

Programa Treball i Formació 2016

L'Ajuntament de Lloret de Mar té aprovat el programa 'Treball i formació 2016' del Servei d'Ocupació de Catalunya SOC, que permetrà contractar un total de 24 persones en situació d'atur residents al municipi, per un període de 6 mesos (excepte 3 contractes d'un període de 12 mesos). Aquest programa, que pretén afavorir la inserció laboral i millorar l'ocupabilitat de les persones aturades, està dividit en 2 línies d'actuació:
  • Línia A: accions d'experiència laboral i accions de formació adreçades a persones en situació d'atur no perceptores de prestació i/o subsidi per desocupació, preferentment més grans de 45 anys.
  • Línia B: accions d'experiència laboral i accions de formació adreçades a persones en situació d'atur beneficiàries de la Renda Mínima d'Inserció (PRMI).


Les ocupacions incloses en aquest programa són:

Línia A: persones en situació d'atur no perceptores de prestació i/o subsidi per desocupació, preferentment més grans de 45 anys.
  1. AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA I ATENCIÓ AL PÚBLIC, 10 llocs de treball.
  2. BRIGADA I ACCIONS DE, 1 lloc de treball.
Línia B: persones en situació d'atur beneficiàries de la Renda Mínima d'Inserció (PRMI).
  1. ARRANJAMENTS EN ZONES VERDES, 5 llocs de treball.
  2. BRIGADA I ACCIONS DE MANTENIMENT, 7 llocs de treball.
Línia C: Accions de coordinació i suport tècnic, 1 lloc de treball.


REQUISITS PER PARTICIPAR
Línia A: Persones en situació d'atur, prioritàriament les de 45 anys o més, que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o subsidi. Per tant, cal estar inscrit com a demandat d'ocupació al Servei d'Ocupació de Catalunya SOC.

Línia B: Persones en situació d'atur, inscrites en l'oficina de Treball com a demandants d'ocupació no ocupades i que siguin beneficiàries de la Renda Mínima d'Inserció. En qualsevol cas, les persones a contractar en el marc d'aquest programa han de complir tots els requisits legals per poder formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura.

ACTUACIONS A DESENVOLUPAR
Accions d'experiència laboral que consisteixen en la contractació de les persones participants per a la realització de treballs de caràcter públic i interès social, durant 6 mesos a jornada completa (excepte 3 contractes de 12 mesos). També està inclòs en el programa la realització d'accions formatives, d'assistència obligatòria per part de les persones participants durant la jornada laboral, d'una durada de 25 hores.
___________________________________________________________________