27 de nov. 2017

Programa Treball i Formació 2017

L'Ajuntament de Lloret de Mar, a través de la Secció de Promoció Econòmica, i conjuntament amb la Secció de Recursos Humans, Subvencions i Serveis Econòmics, té aprovat el programa 'Treball i formació 2017' del Servei d'Ocupació de Catalunya SOC, que permetrà contractar un total de 24 persones en situació d'atur residents al municipi, per un període de 6  o 12 mesos, segons la línia de treball. Aquest programa, que pretén afavorir la inserció laboral i millorar l'ocupabilitat de les persones aturades, està dividit en 3 línies d'actuació:
 • Línia PANP: persones en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni de l'ajut del Programa de Requalificació Professional (PREPARA), preferentment més grans de 45 anys. S'entén com atur de llarga durada, les persones inscrites al SOC com a demandants d'ocupació no ocupades com a mínim 12 mesos durant els 18 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d'ocupació.
 • Línia PRMI: persones en situació d'atur beneficiàries de la Renda Mínima d'Inserció.
 • Línia DONES: dones en situació d'atur víctimes de violència de gènere o en situació d'atur de molt llarga durada no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni de l'ajut del Programa de Requalificació Professional (PREPARA), preferentment més grans de 55 anys. S'entén atur de molt llarga durada, les dones inscrites al SOC com a demandants d'ocupació no ocupades com a mínim 24 mesos durant els 36 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d'ocupació.


Les ocupacions incloses en aquest programa són:

Línia PANP:
 • AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA I ATENCIÓ AL PÚBLIC 
 • BRIGADA I ACCIONS DE MANTENIMENT
Línia PRMI:

 • ARRANJAMENTS EN ZONES VERDES. 
 • BRIGADA I ACCIONS DE MANTENIMENT.
Línia DONA:
 • AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA I ATENCIÓ AL PÚBLIC.
ACTUACIONS A DESENVOLUPAR
Accions d'experiència laboral que consisteixen en la contractació de les persones participants per a la realització de treballs de caràcter públic i interès social, durant 6 i 12 mesos a jornada completa. També està inclòs en el programa la realització d'accions formatives, d'assistència obligatòria per part de les persones participants durant la jornada laboral, d'una durada de 30 hores.

En cas de complir els requisits de participació, les ofertes estan publicades a l'Oficina de Treball (OTG) de Blanes. Cal adreçar-se directament per poder entrar en el procés de selecció.
___________________________________________________________________
10 de nov. 2017

Programa Contractació en Pràctiques de Persones Joves, Lloret

Programa 'Contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil (GJ) a Catalunya'

L'Ajuntament de Lloret de Mar, a través de la Secció de Promoció Econòmica, s'ha acollit al programa del SOC per poder contractar 5 joves en pràctiques que estiguin inscrits a Garantia Juvenil. Són contractes de 6 mesos, a jornada completa. Inici del programa 30/11/2017.

Requisits per poder participar:
 • Inscrit a Garantia Juvenil i a l’Oficina de Treball (SOC) com a demandant d'ocupació.
 • Edat compresa entre 16 i 29 anys i no estar treballant ni estudiant.
 • Tenir alguna de les titulacions següents: titulació universitària, grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o certificat de professionalitat.
L'àmbit de treball serà a les Seccions següents:
 • Àrea Econòmica
 • Promoció Econòmica.
 • Serveis Jurídics.
 • Serveis Públics.
Les titulació demandades són:
CFGS Administració i Finances, GFGS Integració Social, Dret, Enginyeria Industrial i/o similars. 

Les persones interessades podeu adreçar-vos al SOM Servei d'Ocupació Municipal, Av. Vila de Tossa 19 (Tel. 972349715 # som@lloret.cat) per demanar i ampliar informació.

I si encara no esteu inscrits a la Garantia Juvenil, podeu passar per El Puntet, (Av. de Vidreres, 58 Tel. 972372268 # puntet@lloret.cat) per demanar informació per fer la inscripció al Programa GJ o anar directament a l'Oficina de Treball de Blanes.

________________________________________________

 
________________________________________________

  


6 d’oct. 2017

Curs Control Accés

El Servei d'Ocupació Municipal (SOM) programa un nou curs gratuït d'Habilitació Personal de Control d'Accessos per a espectacles públics i activitats recreatives, 60 hores.

 • Inici: 24/11/2017.
 • Final: 19/12/2017.
 • Horari: de dilluns a divendres de 14.30h a 18.30h, a la Casa de la Cultura.
 • Prova d'accés prevista 13/11/2017 a les 10h al SOM.


REQUISITS D'ACCÉS

1. Major d'edat.
2. Nacionalitat espanyola, UE o disposar de permís treball i residència.
3. No tenir antecedents por delictes vers les persones, el patrimoni o la
salut pública (caldrà demanar certificat de penals).
4. Tenir coneixements de català i castellà.
5. Superar una prova de pre-selecció abans de l’inici del curs.


Consulteu tots els requisits AQUÍ.

Més informació:

SOM, Av. Vila de Tossa 19
TEL 972349715

____________________________________________________21 de set. 2017

Formació SOM 2on Semestre 2017

Llistat de cursos de formació del 2on semestre 2017
Descarregar en PDF AQUÍ

________________________________________________________________13 de set. 2017

Avançament: Formació SOM 2on semestre 2017

ACTUALITZACIÓ

Ja està disponible el calendari amb tots els cursos de formació horarisA www.lloret.cat/promocioeconomica trobareu tot la informació i les darreres actualitzacions.

________________________________

Avançament: proposta formativa del SOM d'aquest 2on semestre 2017, tot i que encara NO és definitiva, poden produir-se canvis. L'inici de les inscripcions està previst el dia 03/10/2017. La documentació a presentar per poder participar en els cursos és: 
 • Volant d'empadronament al municipi actualitzat (tenen una vigència de 3 mesos a partir de la data que han estat emesos).
 • Còpia del DNI/NIE.
 • Emplenar la fitxa d'inscripció.
Recordar que si disposeu de certificat electrònic podeu descarregar-vos el volant d'empadronament de forma ràpida i senzilla sense haver de desplaçar-se a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament. En aquest enllaç teniu tota la informació AQUÍ.

La proposta formativa és la següent: 

Hostaleria i Turisme:
 • Cambrer/a: operacions bàsiques en el servei de sala.
 • Governant/a: optimitzar la gestió del departament de pisos.
 • Animació turística.
 • Cocteleria: creació de còctels.
 • Habilitació personal de CONTROL D'ACCESSOS a espectacles. 
Comerç
 • Store Manager I (gestió del petit comerç).
 • Store Manager II (gestió del petit comerç).
 • Habilitats i tècniques comercials, iniciació I.
 • Habilitats i tècniques comercials, perfeccionament II.
Idiomes
 • Anglès inicial Atenció al Client
 • Anglès Post Beginner Atenció al client
 • Francès inicial Atenció al client
 • Francès Atenció al client nivell II
 • Rus bàsic Atenció Client
Informàtica
 • ACTIC (nivell Bàsic)
 • Edició d'Imatges Photoshop.
Recordar que es poden produir canvis i modificacions. En breu esperem disposar del calendari definitiu. 

 ___________________________________________________________10 de jul. 2017

Procés selecció urgència: AODL

L'Ajuntament de Lloret de Mar obre un procediment d'urgència per una possible selecció d'Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL). A destacar que la contractació resta pendent a la resolució favorable de l'atorgament de la subvenció.

Per prendre part en la convocatòria cal estar en possessió de titulació universitària oficial i estar inscrit/a com a demandant d’ocupació o en millora d’ocupació en el SOC. Consulteu la resta de requisits en les bases de la convocatòria AQUÍ.

Les persones interessades hauran de presentar instància normalitzada, a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC) durant dels dies 11 al 21 de juliol de 2017 (ambdós inclosos), juntament amb la documentació requerida que s'especifica al web de l’Ajuntament de Lloret de Mar, a l'apartat d'oferta pública – procediments de selecció d'urgència de la Seu ElectrònicaEn la instància per participar en el procediment d'urgència caldrà especificar per quin (o quins) llocs de treball es vol accedir. 

Les persones que hagin superat el procés selectiu quedaran ordenades per ordre de puntuació per a la seva contractació. Recordar que aquestes contractacions restaran condicionada a l’atorgament a l’Ajuntament de Lloret de Mar de la subvenció prevista a l’Ordre EMO/258/2014, de 5 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a programes de suport al desenvolupament local i concretament el programa d’agents d’ocupació i desenvolupament local per l’any 2017, i a l’acceptació per part de la Generalitat de Catalunya de la persona proposada per l’Ajuntament com a AODL.

Consulteu les bases de la convocatòria AQUÍ
___________________________________________
7 de juny 2017

Diagnosis Innovació Comercial 2017

Com a part del “Plan de Comercio Minostista” pel 2017, s'obre la convocatòria per a la Realització de Diagnosis d’Innovació Comercial (DIC), totalment gratuïtes per al comerciant al estar subvencionades al 100% per fons FEDER i el Ministeri d’Economia i Competitivitat a través del Pla Integral de Suport al Comerç Minorista 2014-2020.

La Diagnosi d’Innovació Comercial es dirigeix a autònoms, microempreses i pimes del sector comercial detallista que comptin amb, almenys, un establiment comercial o punt de venda físic, i que estiguin donats d'alta a algun epígraf de l’IAE del  grups 64, 65 o 66 (CNAE 2009 grup 47) (excepte les farmàcies)

Metodologia de Treball
Personal tècnic especialista realitzarà una profunda anàlisi de diferents aspectes del vostre comerç i identificarà els punts forts i febles en 7 àrees clau del negoci. Sobre la base d'aquesta anàlisi, es proporcionaran recomanacions clau per optimitzar la gestió de l'establiment comercial. Es facilitaran idees, fàcilment i ràpidament aplicables.

Què s’analitza?
La diagnosi DIC es centra en la valoració de 7 aspectes clau en la gestió del punt de venda:
 1. Característiques generals del comerç.
 2. Entorn comercial i factors d'atractivitat i competencials.
 3. Imatge externa de l'establiment comercial.
 4. Imatge interna de l'establiment comercial.
 5. Gestió del punt de venda.
 6. Màrqueting i comunicació.
 7. Política comercial i gestió financera.

A través del DIC s'aconsegueix:
 • Una proposta de millora competitiva orientada a una gestió proactiva del comerç.
 • Suport concret en el propi negoci i en com treure més profit al local comercial.
 • Posar en valor capacitats i recursos ja existents.
 • Facilitar informació sobre com aplicar al negoci noves tècniques de màrqueting, comunicació i aparadorisme.
 • Determinar quines estratègies d'innovació són més fàcils d'implementar en l'establiment i/o empresa.

Preu
Les DIC que es realitzin dintre d’aquest programa l’any 2017 són totalment gratuïtes per a empresaris/àries al estar subvencionades al 100% per fons FEDER i el Ministeri d'Economia i Competitivitat a través del Pla Integral de Suport al Comerç Minorista 2014-2020.

Participar
Cal sol·licitar aquest servei a la Cambra de Girona. El nombre de diagnosis es limitat i s’atendran per estricte ordre d’arribada. Podeu ampliar informació a través de la web AQUÍ.

__________________________________
24 de maig 2017

Procés selecció urgència: Borsa de Treball Vigilància de Platges

L'Ajuntament de Lloret de Mar necessita crear una borsa de treball de Vigilants de Platges, per a cobrir possibles vacants que es puguin produir.


Per prendre part en la convocatòria cal estar en possessió del títol de Graduat en ESO, Graduat Escolar, Tècnic Auxiliar (Cicle Formatiu de grau mig, FPI) o titulació equivalent i disposar del carnet de conduir A1. Cal tenir en compte que caldrà també posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions pròpies de les places convocades. Consulteu si us plau tots els requisits específics en les bases de la convocatòria.

Les persones interessades hauran de presentar instància normalitzada, a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC) durant els dies del 25 de maig al 2 de juny de 2017 (ambdós inclosos), juntament amb la documentació requerida que s'especifica al web de l’Ajuntament de Lloret de Mar, a l'apartat d'oferta pública – procediments de selecció d'urgència de la Seu Electrònica.

Descarregueu les bases de la convocatòria AQUÍ.
______________________________________________________


19 d’abr. 2017

Nou cicle de seminaris d'Emprenedoria i Empresa

Actualització

Ja disposem de les dates del seminaris:
 • Instagram, una oportunitat per l'empresa: 04/05/2017, 15-17h.
 • Apps entorn Google, com treure profit per l'empresa: 18/05/2017, 15-17h. 
 • Màrqueting Low Cost: 15/06/2017 15-17h.
Lloc: Centre Cívic El Rieral c/ Joan Fuster i Ortells, 14, Tel. 972364406.

MÉS INFORMACIÓ


____________________________________________

La Secció de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Lloret de Mar programa nous tallers de formació d’Emprenedoria i Empresa. Són totalment gratuïts i oberts a qualsevol públic, tot i que preferentment estan destinats a aquelles persones que tenen una idea de negoci i/o ja establertes empresarialment.  

Al llarg del mes de maig i juny de 2017 es desenvoluparan les següents sessions:

 • Instagram, una oportunitat per l'empresa.
 • Màrqueting Low Cost.
 • Apps de l'entorn Google: com treure profit per l'empresa.

En breu esperem poder confirmar de les dates exactes dels seminaris.

_______________________________________________________________
24 de març 2017

Subvencions per a empreses de Lloret de Mar: foment a la contractació i a les activitats sector comercial i de serveis

Actualització

Una vegada finalitzat el període d'al·legacions, les bases esdevenen definitives. Es poden consultar AQUÍ.

Termini de presentació de sol·licituds: 01/09/2017 al 15/09/2017.
Lloc de presentació: mitjançant instància normalitzada a l'Oficina d'Atenció i Informació del Ciutadà (OIAC) situada a l'Ajuntament de Lloret de Mar.

____________________________________

Convocatòries d'ajuts i subvencions

Anunci d'aprovació de les Bases per a la concessió de subvencions destinades a empreses del comerç, dels serveis i de la restauració, per a la contractació de persones en situació d'atur, i per projectes destinats a fomentar activitats en el sector comercial i de serveis durant l'any 2017 a Lloret de Mar. 

La Junta de Govern Local, en sessió de 17/02/2017, va prendre l'acord d'aprovar les Bases específiques per a l'atorgament de  SUBVENCIONS A EMPRESES DEL COMERÇ, DELS SERVEIS I DE LA RESTAURACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES EN SITUACIÓ D'ATUR, I PER A PROJECTES DESTINATS A FOMENTAR ACTIVITATS EN EL SECTOR COMERCIAL I DE SERVEIS, durant l'any 2017.

Per tant, de conformitat als articles 240 i 241 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; i als articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aquestes Bases s'exposen al públic per un termini de 20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el BOP, perquè es puguin presentar al.legacions.

Publicacions: BOP 44 de data 03/03/2017
El termini de presentació d'al·legacions finalitza el dia 31/03/2017.

Consulteu les bases AQUÍ 

____________________________________________________7 de febr. 2017

Formació Contínua: curs d'alemany nivell A.1.B a Lloret de Mar

Últimes places disponibles per el curs de Formació Contínua d'alemany nivell A.1.B. que s'imparteix a Lloret de Mar.

Inscripcions
Directament via web en aquest ENLLAÇ

Més informació
IDFO - C/. Sant Agustí, 32 bxs - Girona
TEL 972.48.56.37 # www.idfo.com 


_________________________________________________________________

 

18 de gen. 2017

Oferta Formativa SOM 1er Semestre 2017

Disponible l'oferta formativa del SOM per aquest 1er semestre 2017. Al web www.lloret.cat/promocióeconomica, dins l'apartat Formació, trobareu tota la informació.Formació SOM

 • Obertura de les inscripcions dia 01/02/2017.
 • Documentació a presentar: fitxa de preinscripció (disponible el 01/02), còpia DNI/NIE i volant d'empadronament actualitzat al municipi de Lloret.

  1. Anglès inicial Atenció al Client.
  2. Anglès Post Beginner Atenció al client.
  3. Francès inicial Atenció al client.
  4. Francès Atenció al client nivell II.
  5. Rus bàsic Atenció Client.
  6. Com ser un comercial d'èxit.
  7. Habilitació personal de CONTROL D'ACCESSOS a espectacles.
  8. ACTIC nivell mig.Formació contínua a Lloret de Mar

Inscripcions ja obertes, cal fer la inscripció directament a IDFO. Més informació al 972 48 56 37.

 1. Alemany nivell A.1.B: inscripció AQUÍ.
 2. MOS: Microsoft Office Word II: inscripció AQUÍ.
 3. Fotografia digital i tractament d'imatges: inscripció AQUÍ.
 4. MOS: Microsoft Office Excel II: inscripció AQUÍ.
 5. Habilitats de direcció: inscripció AQUÍ.
 6. Posicionament web SEO/SEM: inscripció AQUÍ.
 7. Manipulació d'aliments: inscripció AQUÍ.
 8. Publicitat i comunicació externa de l'empresa AQUÍ.

 
  __________________________________________________________10 de gen. 2017

Sessió Informativa programa GARANTIA JUVENIL, dia 12/01/2017, 11h

Us informem que el proper dijous 12/01/2017 a les 11 del matí es farà a El Puntet una sessió informativa del programa GARANTIA JUVENIL. Al finalitzar, les persones que ho desitgin és podran inscriure's directament, de forma senzilla i ràpida, al programa.

El programa Garantia Juvenil és una iniciativa europea d'ocupació per reduir l'atur http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/iniciSi es compleixen els requisits, en un termini de quatre mesos, el programa ofereix ofertes de treball, assessorament, pràctiques o formació. A més a més, és un tràmit indispensable per accedir a cursos gratuïts i ofertes laborals destinades únicament a joves d'entre 16 i 29 anys, independentment del nivell d’estudis (ESO incompleta, ESO finalitzada , Batxillerat, CF Grau Mig i Superior i/o Graus Universitaris). 

Un cop feta la inscripció es pot accedir: 
 • FORMACIÓ i CURSOS de diferents tipus. 
 • INSERCIÓ laboral: pràctiques o contractes laborals.
 • EMPRENEDORIA i autoocupació.
 • ORIENTACIÓ laboral.

Al Puntet trobaràs a la persona responsable del programa a Lloret de Mar i aclarir qualsevol dubte que puguis tenir, Lídia Muñoz (Impulsora de Garantia Juvenil): 
 • TEL 972347167. 
 • Correu a garantiajuvenil@lloret.cat.
 • Horari: matins de dilluns a divendres de 10 a 13h i tardes dilluns i dimecres de 16 a 17.30h.

Ves-hi, obre’t una porta més al teu futur!

____________________________________________