24 de maig 2017

Procés selecció urgència: Borsa de Treball Vigilància de Platges

L'Ajuntament de Lloret de Mar necessita crear una borsa de treball de Vigilants de Platges, per a cobrir possibles vacants que es puguin produir.


Per prendre part en la convocatòria cal estar en possessió del títol de Graduat en ESO, Graduat Escolar, Tècnic Auxiliar (Cicle Formatiu de grau mig, FPI) o titulació equivalent i disposar del carnet de conduir A1. Cal tenir en compte que caldrà també posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions pròpies de les places convocades. Consulteu si us plau tots els requisits específics en les bases de la convocatòria.

Les persones interessades hauran de presentar instància normalitzada, a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC) durant els dies del 25 de maig al 2 de juny de 2017 (ambdós inclosos), juntament amb la documentació requerida que s'especifica al web de l’Ajuntament de Lloret de Mar, a l'apartat d'oferta pública – procediments de selecció d'urgència de la Seu Electrònica.

Descarregueu les bases de la convocatòria AQUÍ.
______________________________________________________