10 de jul. 2017

Procés selecció urgència: AODL

L'Ajuntament de Lloret de Mar obre un procediment d'urgència per una possible selecció d'Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL). A destacar que la contractació resta pendent a la resolució favorable de l'atorgament de la subvenció.

Per prendre part en la convocatòria cal estar en possessió de titulació universitària oficial i estar inscrit/a com a demandant d’ocupació o en millora d’ocupació en el SOC. Consulteu la resta de requisits en les bases de la convocatòria AQUÍ.

Les persones interessades hauran de presentar instància normalitzada, a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC) durant dels dies 11 al 21 de juliol de 2017 (ambdós inclosos), juntament amb la documentació requerida que s'especifica al web de l’Ajuntament de Lloret de Mar, a l'apartat d'oferta pública – procediments de selecció d'urgència de la Seu ElectrònicaEn la instància per participar en el procediment d'urgència caldrà especificar per quin (o quins) llocs de treball es vol accedir. 

Les persones que hagin superat el procés selectiu quedaran ordenades per ordre de puntuació per a la seva contractació. Recordar que aquestes contractacions restaran condicionada a l’atorgament a l’Ajuntament de Lloret de Mar de la subvenció prevista a l’Ordre EMO/258/2014, de 5 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a programes de suport al desenvolupament local i concretament el programa d’agents d’ocupació i desenvolupament local per l’any 2017, i a l’acceptació per part de la Generalitat de Catalunya de la persona proposada per l’Ajuntament com a AODL.

Consulteu les bases de la convocatòria AQUÍ
___________________________________________
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada